Uslovi korištenja

Uslovi korišćenja informativnog portala svemirac.com odnosi se na cijelokupan sadržaj, a korisnici su dužni da redovno čitaju uslove korištenja.
Samo suradnici i registrovani korisnici portala imaju pravo da pošalju sadržaj namijenjen objavljivanju na portalu.
Cjelokupan sadržaj (dokumenti, slike, video klipovi, podatci i informacije) objavljene na stranici http://www.svemirac.com/ ne smiju da se distribuiraju ili na bilo koji način koriste bez naše dozvole.
Sadržaj svemirac.com može se koristiti samo za individualne potrebe korisnika, dijeljenje po društvenim mrežama itd. uz poštovanje svih autorskih i vlasničkih prava.
Neovlašćeno korištenje bilo kog dijela portala bez dozvole vlasnika autorskih prava smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi, odnosno sudskom gonjenju.
Korišćenjem sadržaja i usluga portala “Svemirac Novosti” korisnik prihvata sve rizike koji nastaju iz korištenja ove stranice i prihvata da koristi sadržaj isključivo za ličnu upotrebu i na vlastitu odgovornost.

Naš portal sadrži dokumente, podatke, informacije kao i veze drugih internet stranica kreiranih od trećih osoba, koje će se kad god je to moguće, označavati.
Portal nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim internet stranicama i ne odgovara za njihov sadržaj.

– Naš portal izričito zabranjuje bilo kakvo korištenje internet stranice na način i u svrhe kojima se neposredno ili posredno krši bilo koji važeći zakon ili pravni propis koji je na snazi: uvredljiv, vulgaran, preteći, rasistički ili šovinistički, kao i sadržaja koji je štetan na bilo koji drugi način.
– Lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime drugog pravnog ili fizičkog lica.
– Svjesno objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji sadrži viruse ili slične programe napravljene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojeg kompjuterskog softvera ili hardvera.
– Prikupljanje, čuvanje i objavljivanje ličnih podataka drugih posjetilaca portala i korisnika.

Spoljni saradnici

Čitaoci i posjetioci koji pošalju fotografije, video snimke, pisana djela s ciljem objavljivanja u cjelosti prenose sva autorska prava našem portalu, koji zadržava pravo reprodukovanja i distribucije bez naknade i bez vremenskog i prostornog ograničenja.
Autor garantuje da je sadržaj isključivo njegovo vlasništvo.
U slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba, posjetioc ili čitalac koji je poslao materijal obavezuje se da nadoknadi Portalu svaki oblik štete koja je nastala objavom materijala.

Zaštita privatnosti

Portal svemirac.com je u obavezi da poštuje anonimnost i privatnost svojih korisnika.
U skladu sa zakonom, naš portal može da prikuplja određene podatke o korisnicima dobijene tokom korištenja portala, poput e-mail adrese, imena i prezimena, podatke o računaru i internet provajderu.
Mi se obavezujemo da ćemo čuvati privatnost, osim u slučaju teškog kršenja pravila portala ili nezakonitih aktivnosti korisnika.

Portal svemirac.com zadržava pravo da u bilo kojem trenutku izmjeni uslove korištenja i neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz promjena.
Promjene stupaju na snagu u trenutku objavljivanja ili aktualiziranja.

Portal Svemirac Novosti

.