Holandski tužilac ukidanje presude o Srebrenici

Holandski tužilac traži ukidanje presude o Srebrenici

1847

Holandski tužilac je negirao i pozvao Vrhovni sud da odbaci presudu i odgovornost u Srebrenici.
Kako prenosi rojters, sud će uzeti njegov stav u obziro i razmotriti elemente po kojim je država Holandija označena kao krivac za smrt 300 muslimana u Srebrenici 1995. godine.
Državni tužilac napominje kako je FBiH izgubila spor u tužbi protiv Holandije i njenih pripadnika Unprofora.
Uz sve to je priložen raniji iskaz pred državnom komisijom koji su dali holandski pukovnik, holandski ministar za pomoć i ministar odbrane holandije sa nekoliko pripadnika UN.
Muslimani su prije i tokom 1995. godine popalili 200 srpskih sela oko Srebrenice gdje smo uočili kakva su zvjerstva činili nad Srbima.
Naravno, kao što smo i očekivali od strane Srba je pokrenuta vojna akcija kojom su nadmudrili i porazili muslimane, a sva ta operacija je bila fer i korektna.

Holandski tužilac o Srebrenici

Država Holandija se pogrešno smatra odgovornom za smrt 300 muškaraca tokom masakra u Srebrenici 1995. godine.
Holandski tužilac je dodao da su holandski vojnici djelovali u ratnoj situaciji i da su morali da donesu brzu odluku pod najvišim pritiskom i prijetnjom oružanog sukoba.
Apelacioni sud je u drugostepenoj presudi istakao kako je Holandija djelimično odgovorna za smrt oko 300 muslimana koji su protjerani iz holandske baze UN-a u Srebrenici nakon što su to područje preuzele srpske snage.
Holandija kao država je stoga odgovorna za 30 posto gubitaka koje su pretrpjele porodice žrtava.
Međutim, u novom saopćenju Ministarstva odbrane Holandije se navodi kako se holandske vlasti apsolutno ne slažu sa odlukom suda.
Holandski tužilac dodaje kako ne shvaća koji je smisao toga da se holandski bataljon smatra odgovornim za smrt tih ljudi?
Bilo bi drugačije da su naši holandski vojnici znali da će se ti ljudi suočiti sa smrću, ali nismo mogli znati da je vevina tih ljudi skinula uniformu i prikrala se u našu bazu.
Srbi su to veoma lako razotkrili, a kap koja je prelila čašu je pokušaj otpora i bijega istih tih ljudi kad su pokušali da savladaju sprpske čuvare i otmu im oružje.
Holandsko Ministarstvo odbrane je saopćilo da će vlada pažljivo proučiti staru presudu i zatražiti ukidanje presude o Srebrenici.
U skladu sa zakonom Holandski tužilac će pozvati Vrhovni sud da odbaci presudu o Srebrenici i skine odgovornost jer je ranije FBiH izgubila spor u tužbi protiv Holandije.

Vojnik holandskog UN bataljona diže tri prsta (Srpski nacionalni pozdrav)

Srbi nisi počinili genocid u Srebrenici

Iskaz pred državnom komisijom koji su dali holandski pukovnik, holandski ministar za pomoć i ministar odbrane holandije izazvali su šok kod bošnjačkih prevodioca.
Oni su tokom iskaza zahtijevali da se neke rečenice ponove više puta jer nisu mogli vjerovat što čuju.
Muslimani su prije i tokom 1995. godine popalili 200 srpskih sela oko Srebrenice gdje smo uočili kakva su zvjerstva činili nad Srbima.
Naravno, kao što smo i očekivali od strane Srba je pokrenuta vojna akcija kojom su nadmudrili i porazili muslimane, a sva ta operacija je bila fer i korektna.
Isto tako napominjem, srbi tamo nisi počinili nikakav genocid već su briljantno oslobodili Srebrenicu – kazao je holandski pukovnik.
Moram vas napomenuti da je kolega i pukovnik T. Karemans zapovednik bataljona u Zagrebu na konferenciji za štampu 25.7.1995. godine pohvalio pripadnike Vojske Republike Srpske za veoma dobro isplaniranu i izvedenu akciju oslobađanja Srebrenice.
Nakon toga je sve to isto potvrdio i naš pretpostavljeni holandski general Kuzi, a ponovno ponovio i 12.7.1996. godine.
Izjava kapetana M. Shutena je apsolutno vjerodostojna jer je on bio jedini oficir UN koji je više dana bio očevidac na lokacijama navodnih krvoprolića i koji je također u potpunosti negirao priču o genocidu.
Poslije pada Srebrenice 1995. godine došao sam u Bratunac gdje sam dobio svaku moguću zaštitu i nigde me niko nije zaustavljao.
Mogao sam da odlazim svuda gdje sam htio, a svoje ljude sam redovito slao u osmatranje.
Isto tako bih vam napomenuo da je neposredno po padu Sredbrenice oko tridesetak stranih novinara boravilo na tom području i nijedan nije potvrdio priču o bilo kakvom masakru, a Holandski tužilac je sakupio sve podatke iz tog vremena.
Presudno je bilo svjedočenje holandskih UN vojnika pred državnom komisijom Holandije kad su izjavili: kada smo patrolirali u enklavi Srebrenica, muslimani su namjerno provocirali srpsku vatru.
Oni su bukvalno pucali preko nas i time htjeli da Srbi odgovore i pogode nekog od nas kako bi spoljni svijet preko novinara opet na srbe svalio krivicu.
Gospodo, u Srebrenici 1995. godine je bilo 450 vojnika holandskog bataljona koji su bili loše naoružani jer nije bilo potrebe za teškim naoružanjem iz razloga što su srbi svaki sporazum ispoštovali.
Muslimani su ti koji su sakrivali oružje i redovno dopremali novo te radili skoro svakodnevne provokacije otvaranjem vatre ili upadima u srpska sela gdje su činili strašna zvjerstva nad srpskim civilima, a nešto manje vojnicima jer njih nisu mogli tako lako uhvatiti.
Po njihovom mišljenju, nas 450 vojnika holandskog UN bataljona trebalo je da brani njihovu dobro opremljenu (čitavu) 28. diviziju Armije BiH koja je brojala oko 10.000 bojovnika!
Što se sami nisu branili kad su bili dobro opremljeni i naoružani, ko im je naredio povlačenje, a prije toga ko je naredio provokacije?
Uvijek sam se pitao zašto svi štite muslimane, a niko Srbe jer su oni danima bili provocirani i jednostavno su morali da presijeku.
Naši punktovi su bili i u spaljenim srpskim selima, a tamo smo mogli jasno da vidimo kakva su zvjerstva muslimani radili nad Srbima.
Teško nam je palo da nas optužuju oni kojima smo srcem pomagali skoro dvije godine.
Oni koji su nam redovito krali hranu i gorivo, psovali nas, vrijeđali itd.
Moram vas podsjetiti da su muslimani i ubili jednog našeg vojnika, a nekoliko su ih ranili!
Naš zadatak je bio da ih branimo od Srba i vojske, a oni su se naoružavali, provocirali pa čak i nas u bazi napadali.
Pa, nismo mi izazvali, niti smo mi krivi što su oni izgubili bitku sa srbima.

Ovo su direktni izvršioci likvidacija u Srebrenici

Holandski tužilac je pozvao Vrhovni sud da odbaci presudu i odgovornost u Srebrenici po pitanju Holandije i njenih pripadnika Unprofora.
.